Semináře k likvidacím Tisk

Seminář je možno uspořádat pro konkrétní subjekt na základě domluvy. Lze také sjednat individuální konzultace pro likvidátory nebo zájemce o provedení likvidace firmy (tel.: 603427013) nebo využít poradenství fy Pulsar, s.r.o (www.pulsar.cz).

Pokud bude zájem i menší skupiny zájemců uspořádat seminář na půdě konkrétní firmy, není problém. Poněvadž semináře na základě dlouhodobých zkušeností připravuji a provádím sám, nemám žádnou režii navíc. Vše je otázka dohody ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo 603427013). Je jen třeba nějaká místnost s dataprojektorem, a případně zajistit nějaké malé občerstvení. Délka semináře je flexibilní. Semináře pro konkrétní firmu se také osvědčily, protože lze modelovat konkrétní situaci konkrétní firmy.

 


Semináře k likvidacím, pořádané agenturou CML Plus (www.cmlplus.cz) :

Společnost CML PLus  pořádá nově semináře na základě požadavků zákazníků - společností. Nejsou již tedy vypisovány termíny. Informace na www.cmlplus.cz.

Pravidelný program :  LIKVIDACE FIRMY AŽ PO VÝMAZ Z OR

Rozhodnutí o zrušení podnikatelského subjektu s likvidací a podrobný postup likvidace až po podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku. Práce likvidátora pod dobu likvidačního procesu.

 

 

Místo konání seminářů : Brno  (místo je upřesněno v nabídce)  nebo Praha (místo upřesněno v nabídce na www.cmlplus.cz)

Cena : dle CML Plus ( orientačně 2 500 Kč+ DPH)

Cílem semináře je provést posluchače celým procesem likvidace, od zvážení rozhodnutí o zrušení subjektu s likvidací, přes práci likvidátora a zejména jeho práci s přihláškami, práci se shromážděním a  zpeněžováním likvidační podstaty, práci s nutnými výdaji likvidace a s náležitostmi potřebnými pro podání návrhu na výmaz subjektu z obchodního rejstříku. Vše z pohledu nutných výdajů spojených s likvidací a s časovou náročností.

Cílem semináře je poukázat nejen z teorie, ale i z praxe na optimální postup likvidace tak, aby byla časově zvládnuta v relativně krátké době, a aby přinesla majitelům co nejvyšší likvidační zůstatek k rozdělení. K poznání procesu jistě přispějí příklady likvidací všech možných forem podnikatelských subjektů, které lektor za řadu let provedl.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen všem, kdo jsou účastni podnikání v rámci zejména právnické, ale i fyzické osoby. Statutárům obchodních společností, družstevníkům, akcionářům, členům spolků zapsaných v rejstříku a podobně. Všem, kteří mají se společností problémy a mají zájem činnost ukončit tak, aby nebyli vystaveni možným postihům za porušení zákona a aby jim likvidace přinesla maximální profit ve formě likvidačního zůstatku. Všem, kteří zamýšlejí vykonávat funkci likvidátora nebo jsou likvidátorem povoláni z moci soudní.

Pravidelný program semináře:

  • 8:30 - 9:00    Prezence účastníků
  • 9:00 - 15:00  Odborný program (přestávky na coffee break) - odpovědi na připravené otázky, diskuse
  • Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování semináře a odborné materiály zpracované lektorem.
  • V ceně semináře občerstvení - káva, čaj, sladké pečivo, chlebíčky.

 

 
 

Vyhledávání